#017

Francesc Alió
(Barcelona, 1862- 1908)

Estudià piano amb Carles Vidiella i composició amb Anselm Barba, Antoni Nicolau i Felip Pedrell. Va destacar com a folklorista i compositor de cançons dins del grup dels joves modernistes que es van agrupar a l'entorn de l'Orfeó Català. Fou un dels fundadors de la Societat Catalana de Concerts, institució que va sorgir amb la intenció de promoure la creació d'un estil català, la llavor del qual fos la cançó popular. Entre la seva obra destaquen les “Sis melodies per a cant i piano” (1887), recull que suposa un dels primers exemples de cançó catalana. També va publicar peces per a piano i un conjunt d'harmonitzacions de “Cançons populars catalanes” (1891). Exercí la crítica musical a “El Poble Català”, “L'Avenç” i “La Renaixença”, amb un estil combatiu i amb un esperit d'obertura a la modernitat.

Alió fou un dels pioners de la música catalana dins del moviment cultural de la Renaixença; gràcies a les seves obres la cançó popular catalana s’introduí en els ambients de la burgesia barcelonina. Fou el primer en popularitzar “Els segadors” a través de l'harmonització que en va fer el 1891.
CONTACTE
Associació Joan Manén
C/Indústria 140 5è 2a 08025 Barcelona
932 652 445 · 663 006 665
associacio@joanmanen.cat
AVIS LEGAL
PRIVACITAT
CAS | CAT | ENG